021-88231400-3
info@aaicco.com

آیکو کاست

راهکار مالی

مدیریت زمان نیروی انسانی در شرکت های نیروی انسانی محور که هزینه حقوق و دستمزد بخش عمده هزینه های شرکت را به خود تخصیص می دهد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

سیستم آیکو کاست با امکان ثبت، ضبط و کنترل کارکرد نیروی انسانی و ارائه گزارشات لحظه ای از زمان و مبلغ صرف شده بر روی پروژه ها، مدیریت ارشد را در افزایش کارایی و اثر بخشی سازمان یاری می رساند. لازم به توضیح می باشد که از ویژگی های بارز این نرم افزار محاسبه بهای تمام شده پروژه ها می باشد.

ویژگیها و قابلیت ها :

 

 • ثبت و ضبط دقیق کارکرد نیروی انسانی به تفکیک واحدهای سازمانی و پروژه ها
 • دسترسی به سیستم از هر نقطه جغرافیائی
 • محاسبه در لحظه بهای تمام شده پروژه ها
 • مشاهده روند پیشرفت پروژه ها
 • قابلیت تعریف همزمان چندین نفر برای یک پروژه
 • قابلیت تعریف همزمان چندین پروژه برای یک نفر
 • قابلیت تایید کار پرسنل توسط مدیران
 • تعریف کاربران با سطوح دسترسی مختلف
 • افزایش و بهبود کنترل های داخلی
 • امکان معرفی پرسنل و قراردادهای پرسنلی جهت مدیریت بودجه منابع انسانی
 • امکان تعریف چارت سازمانی، تعریف انواع پست ها و بیان نقش افراد در هر پست
 • امکان تعریف فازها و زیرفازهای پروژه در سطوح مختلف
 • امکان تعریف بودجه بندی زمانی در سطوح مختلف پروژه
 • تعریف تقویم های کاری متعدد (پیمانی، ساعتی، قراردادی، رسمی، حق الزحمه ای و …) جهت پرسنل مختلف
 • گزارشات انحرافات کارکرد براساس کارکردهای واقعی افراد و مقایسه آن با کارکرد بودجه شده

کاربران :

 • شرکت های حسابرسی، تولید کننده نرم افزار، مشاور سرمایه گذار و مشاور مهندسی
costCover

محیط نرم افزار