021-88231400-3
info@aaicco.com

سبدگردانی

سبدگردانی

ارائه خدمات حرفه‌ای در زمینه مدیریت پرتفولیو یکی از حوزه‌های اصلی فعالیت آیکو می‌باشد؛ بدین منظور شرکت مجوز سبدگردانی را از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران دریافت نموده است.

خدمات پرتفولیو شرکت شامل، مجموعه ای از راه‌حل‌ها، نرم افزارها، استراتژی‌های معاملاتی و معرفی طیفی گسترده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری است که مدیریت بهینه پرتفولیوی مشتریان را با توجه به سطح ریسک‌پذیری آنان امکان‌پذیر می‌سازد.