محصولات و راهکارها
پیوندها
نرخ ارز بازار
گزارش های مالی
داده های صورت های مالی شرکت ها بین سال 1386 تا 1393
قیمت : 100000 ریال
اضافه به سبد خرید
محاسبه بتای صنایع مختلف از سال 1386 تا سال 1394
قیمت : 1350000 ریال
اضافه به سبد خرید
بازده شاخص کل از سال 1381 تا 1394
قیمت : 500000 ریال
اضافه به سبد خرید
محاسبه استهلاک شرکت های بورسی از سال 1390 تا 1394
قیمت : 1100000 ریال
اضافه به سبد خرید
بازده هفتگی نمادهای بورسی از سال 1386 تا 1394
قیمت : 1500000 ریال
اضافه به سبد خرید
قیمت های قراردادهای آتی سکه طلا بورس کالا از سال 1390 تا 1393
قیمت : 1180000 ریال
اضافه به سبد خرید
WACC برای نمایدهای بورسی از سال 1390 تا 1394
قیمت : 3650000 ریال
اضافه به سبد خرید