جستجو

آیکو هلدینگ

(سیستم جامع مدیریت و ارزیابی هلدینگ‌ها)

در دنیای امروز به دلیل ناپایداری محیط کسب و کار و وجود پتانسیل‌های مختلف مالی، فناوری، و نیروی انسانی متخصص، ایدۀ ادغام سازمان‌های کوچک واجرای کار گروهی به عنوان یک سازمان هلدینگ به منظور استفاده بهینه از توانایی‌های هریک از سازمان‌ها و باقی ماندن در عرصه بازار، بوجود آمده است. موضوعی که در این خلال حایز اهمیت جلوه می‌نماید، چگونگی مدیریت، سازماندهی، ساختار سازمانی و ارزیابی عملکرد این‌گونه سازمان‌ها و تلاش برای ارتقای روابط میان سازمان مادر و شرکت‌های تابعه است تا سازمان‌ها بتوانند در بازارهای رقابتی باقی مانده و نقش آفرینی نمایند.

از مهمترین مباحث در اداره هلدینگ ها و بانک ها، دسترسی سریع و به موقع به اطلاعات و وضعیت عملکردی شرکت های سرمایه پذیر و همچنین ارزیابی اثر تصمیمات اتخاذی بر سودآوری و ریسک شرکت ها و هلدینگ از طریق تلفیق اطلاعات عملکردی شرکت های حاضر در گروه می باشد. شرایط امروز کسب و کارها و بویژه افزایش حجم عملیات و در نتیجه ریسک و عدم اطمینان ناشی از توسعه و تخصصی شدن حوزه های کسب و کار، این دسته از شرکت ها را ناگزیر از در اختیار داشتن سیستم های مالی- سرمایه گذاری جامع نموده است. در این راستا، آیکو اقدام به طراحی و تولید راه کار اختصاصی (solution) آیکو هلدینگ با هدف مدیریت بهینه سرمایه گذاری ها در هلدینگ ها و بانک ها نموده است.

این راهکار متشکل از یکسری نرم افزارهای گردآوری، تحلیل و پردازش و تصمیم سازی در سطح تاپ چارت سازمانی بنگاه ها بوده و اصولا شرکت های مادر با کمک این نرم افزار می توانند برای شرکت‌های تابعه خود برنامه‌ریزی نموده و با دریافت اطلاعات صحیح و به موقع از شرکت های سرمایه پذیر آنها را در مسیر حرکتی مناسب قرار دهند.

راهکار آیکو هلدینگ متشکل از ۶ ماژول به شرح زیر می باشند :

 • مدیریت مستندات
 • برنامه ریزی استراتژیک
 • بودجه ریزی عملیانی
 • ارزیابی عملکرد
 • درخت سرمایه گذاری
 • گزارشات مدیریتی و BI
 • ایجاد نگرش سیستمی در هلدینگ ها
 • امکان تعریف بودجه عملیاتی با سناریوهای مختلف
 • امکان بودجه ریزی مالی و عملیاتی شرکت ها طبق برنامه ریزی های راهبردی تعیین شده
 • رعایت سازگاری کامل بین اطلاعات مالی – اقتصادی شرکت های سرمایه پذیر و هلدینگ
 • به روز نمودن اطلاعات مالی شرکت های عضو گروه و شرکت های بورسی
 • بهینه سازی گردش گزارشات مالی شرکت ها و رویه تائید و یا رد آن ها
 • تجمیع گزارشات صورت های مالی و غیر مالی با توجه به ساختارهای کنترلی و سرمایه ای
 • نمایش زنجیره ارزش آفرینی کل هلدینگ به صورت یکپارچه
 • امکان ارزیابی عملکرد بر حسب انواع شاخص های قابل تعریف با عناوین صورت های مالی
 • امکان بررسی کنترل بودجه ای و مقایسه بودجه با عملکرد شرکت های سرمایه پذیر
 • امکان تدوین برنامه ریزی راهبردی بر اساس ظرفیت منابع و عملیات
 • امکان تعریف پارامترهای اصلی کسب و کار به صورت ابلاغیه از جانب هلدینگ
 • امکان تهیه ی انواع گزارشات مدیریتی و کنترلی از طریق تمامی ماژول ها
 • دسترسی سریع به اطلاعات بنیادی صنایع، محصولات و کلان اقتصادی از طریق پایگاه داده
 • هلدینگ ها و بانک ها