1400-05-05

گزارش بازار کامودیتی ها

جدول ونمودار زیر میزان بازدهی کامودیتی ها را از ابتدای کرونا نشان می دهد. همانطور که می بینیم بیشترین بازدهی ها مربوط به  بوتادین ، اوره […]
1400-03-23

فرم سنجش ریسک من

با پاسخ به 19 سوال زیر میزان ریسک پذیری خود را بیازمایید.
1400-03-22

1400-03-18

قیمت سکه چه می‌شود؟

قیمت طلای ایران همواره تابع دو فاکتور قیمت اونس طلای جهانی و قیمت ارز در کشور بوده است که در سال 99 دامنه تغییرات این دو […]
1400-03-10

1400-03-09

بررسی اقتصاد آمریکا در سال 2020 و 2021

به دنبال شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کسب و کارها به منظور جبران کاهش درآمد ناشی از بیکاری، دولت و بانک مرکزی آمریکا به تزریق پول […]