سبد پیشنهادی

سبد پیشنهادی هفته آیکو – 12 آذر ۱۴۰۱

سبد پیشنهادی هفته آیکو – ۱۲ آذر ۱۴۰۱

«سبد پیشنهادی» هفته دوم آذر ماه توسط تحلیلگران دپارتمان مدیریت سرمایه‌گذاری تهیه شده است. توصیه همیشگی سبدگردانی آیکو به شما عزیزان علاقمند به حوزه سرمایه‌گذاری این است که قبل از هرگونه اقدام خرید یا فروشی، بررسی‌های لازم را انجام دهید و با در نظر گرفتن تمامی موارد وارد معامله شوید. اگر علاقمند هستید تا از …

سبد پیشنهادی هفته آیکو – ۱۲ آذر ۱۴۰۱ ادامه »

سبد پیشنهادی هفته آیکو – 18 آبان ۱۴۰۱

سبد پیشنهادی هفته آیکو – ۵ آذر ۱۴۰۱

«سبد پیشنهادی» اولین هفته آذر ماه توسط تحلیلگران دپارتمان مدیریت سرمایه‌گذاری تهیه شده است. لازم به ذکر است که در این پرتفوی پیشنهادی، برای نماد «تلیسه» به دلیل وضعیت مناسب تکنیکالی ۱۵% سهم در نظر گرفته شده است. توصیه همیشگی سبدگردانی آیکو به شما عزیزان علاقمند به حوزه سرمایه‌گذاری این است که قبل از هرگونه …

سبد پیشنهادی هفته آیکو – ۵ آذر ۱۴۰۱ ادامه »

سبد پیشنهادی آیکو - هفته سوم آبان 1401

سبد پیشنهادی هفته آیکو – ۱۸ آبان ۱۴۰۱

«سبد پیشنهادی» سومین هفته آبان ماه توسط تحلیلگران دپارتمان مدیریت سرمایه‌گذاری تهیه شده است. لازم به ذکر است که این پرتفوی پیشنهادی به بررسی نمادهایی همانند شپدیس، آریان، کرازی، فرز، خدیزل و شپنا می پردازد. توصیه همیشگی ما به شما عزیزان علاقمند به حوزه سرمایه‌گذاری این است که قبل از هرگونه اقدام خرید یا فروشی، …

سبد پیشنهادی هفته آیکو – ۱۸ آبان ۱۴۰۱ ادامه »

ُسبد پیشنهادی هفته دوم آبان ماه آیکو

سبد پیشنهادی هفته آیکو – ۱۱ آبان ۱۴۰۱

«سبد پیشنهادی» هفته دوم آبان ماه توسط تحلیلگران واحد مدیریت سرمایه‌گذاری تهیه شده است. لازم به ذکر است که این پرتفوی پیشنهادی در دو دیدگاه بلند مدت و میان‌مدت تهیه شده است. توصیه همیشگی ما به شما عزیزان علاقمند به حوزه سرمایه‌گذاری این است که قبل از هرگونه اقدام خرید یا فروشی، بررسی‌های لازم را …

سبد پیشنهادی هفته آیکو – ۱۱ آبان ۱۴۰۱ ادامه »

سبد پیشنهادی منتهی به 4 آبان 1401

سبد پیشنهادی هفته آیکو – ۱ آبان ۱۴۰۱

«سبد پیشنهادی» هفته پایانی مهرماه توسط تحلیل‌گران واحد مدیریت سرمایه‌گذاری تهیه شده است. لازم به ذکر است که این پرتفوی پیشنهادی در دو دیدگاه بلند مدت و میان‌مدت تهیه شده است. توصیه همیشگی ما به شما عزیزان علاقمند به حوزه سرمایه‌گذاری این است که قبل از هرگونه اقدام خرید یا فروشی، بررسی‌های لازم را انجام …

سبد پیشنهادی هفته آیکو – ۱ آبان ۱۴۰۱ ادامه »

سبد پیشنهادی آیکو- هفته سوم مهرماه

سبد پیشنهادی هفته آیکو – ۲۳ مهر ۱۴۰۱

تحلیلگران واحد مدیریت سرمایه‌گذاری «سبد پیشنهادی» زیر را برای هفته سوم مهرماه، تهیه کرده اند. لازم به ذکر است که این پرتفوی پیشنهادی در دو دیدگاه بلند مدت و میان‌مدت تهیه شده است. توصیه همیشگی ما به شما عزیزان علاقمند به حوزه سرمایه‌گذاری این است که قبل از هرگونه اقدام خرید یا فروشی، بررسی‌های لازم …

سبد پیشنهادی هفته آیکو – ۲۳ مهر ۱۴۰۱ ادامه »

سبد پیشنهادی آیکو- مهرماه

سبد پیشنهادی هفته آیکو – ۶ مهر ۱۴۰۱

تحلیلگران واحد مدیریت سرمایه‌گذاری «سبد پیشنهادی» زیر را برای هفته دوم مهرماه، تهیه کرده اند. لازم به ذکر است که این پرتفوی پیشنهادی در دو دیدگاه بلند مدت و میان‌مدت تهیه شده است. توصیه همیشگی ما به شما عزیزان علاقمند به حوزه سرمایه‌گذاری این است که قبل از هرگونه اقدام خرید یا فروشی، بررسی‌های لازم …

سبد پیشنهادی هفته آیکو – ۶ مهر ۱۴۰۱ ادامه »

سبد پیشنهادی هفته آخر شهریور

سبد پیشنهادی هفته – ۳۰ شهریور۱۴۰۱

تحلیلگران واحد مدیریت سرمایه گذاری «سبد پیشنهادی» را برای هفته۹ سوم  شهریور آماده کرده اند. لازم به ذکر است که این پرتفوی پیشنهادی در دو دیدگاه بلند مدت و میان مدت تهیه شده است. توصیه همیشگی ما به شما عزیزان علاقمند به حوزه سرمایه گذاری این است که قبل از هرگونه اقدام خرید یا فروشی، …

سبد پیشنهادی هفته – ۳۰ شهریور۱۴۰۱ ادامه »

سبد پیشنهادی آیکو- هفته سوم شهریور

سبد پیشنهادی هفته – ۱۹ شهریور۱۴۰۱

تحلیلگران واحد مدیریت سرمایه گذاری «سبد پیشنهادی» را برای هفته۹ سوم  شهریور آماده کرده اند. لازم به ذکر است که این پرتفوی پیشنهادی در دو دیدگاه بلند مدت و میان مدت تهیه شده است. توصیه همیشگی ما به شما عزیزان علاقمند به حوزه سرمایه گذاری این است که قبل از هرگونه اقدام خرید یا فروشی، …

سبد پیشنهادی هفته – ۱۹ شهریور۱۴۰۱ ادامه »

سبد پیشنهادی هفته- 5شهریور 1401

سبد پیشنهادی هفته-۵شهریور۱۴۰۱

این هفته هم تحلیلگران واحد مدیریت سرمایه گذاری «سبد پیشنهادی» را برای اولین هفته از شهریور آماده کرده اند. لازم به ذکر است که این پرتفوی پیشنهادی در دو دیدگاه بلند مدت و میان مدت تهیه شده است. توصیه همیشگی ما به شما عزیزان علاقمند به حوزه سرمایه گذاری این است که قبل از هرگونه …

سبد پیشنهادی هفته-۵شهریور۱۴۰۱ ادامه »