جستجو

سبد پیشنهادی آیکو – ۷ دی ۱۴۰۱

سبد پیشنهادی بورس - منتهی به هفته اول دی ماه 1401

«سبد پیشنهادی» هفته منتهی به ۷ دی ماه تقدیم شما عزیزان می شود شیب صعودی دلار در هفته گذشته همه را متعجب و نگران کرد. بورس، هفته خونینی را شروع کرده است و در همان ابتدا، شاخص بورس ۳۷،۰۰۰ واحد افت را تجربه کرده است. توصیه همیشگی سبدگردانی آیکو به شما عزیزان علاقمند به حوزه […]

سبد پیشنهادی آیکو – ۳۰ آذر ۱۴۰۱

سبد پیشنهادی آیکو- هفته آخر آذر ماه

«سبد پیشنهادی» آخرین هفته آذر ماه توسط تحلیلگران دپارتمان مدیریت سرمایه‌گذاری آیکو برای شما عزیزان تهیه شده است. توصیه همیشگی سبدگردانی آیکو به شما عزیزان علاقمند به حوزه سرمایه‌گذاری، این است که قبل از هرگونه اقدام خرید یا فروشی بررسی‌های لازم را انجام دهید و با در نظر گرفتن تمامی موارد وارد معامله شوید. اگر […]

سبد پیشنهادی هفته آیکو – ۱۲ آذر ۱۴۰۱

سبد پیشنهادی هفته آیکو – 12 آذر ۱۴۰۱

«سبد پیشنهادی» هفته دوم آذر ماه توسط تحلیلگران دپارتمان مدیریت سرمایه‌گذاری تهیه شده است. توصیه همیشگی سبدگردانی آیکو به شما عزیزان علاقمند به حوزه سرمایه‌گذاری این است که قبل از هرگونه اقدام خرید یا فروشی، بررسی‌های لازم را انجام دهید و با در نظر گرفتن تمامی موارد وارد معامله شوید. اگر علاقمند هستید تا از […]

سبد پیشنهادی هفته آیکو – ۵ آذر ۱۴۰۱

سبد پیشنهادی هفته آیکو – 18 آبان ۱۴۰۱

«سبد پیشنهادی» اولین هفته آذر ماه توسط تحلیلگران دپارتمان مدیریت سرمایه‌گذاری تهیه شده است. لازم به ذکر است که در این پرتفوی پیشنهادی، برای نماد «تلیسه» به دلیل وضعیت مناسب تکنیکالی ۱۵% سهم در نظر گرفته شده است. توصیه همیشگی سبدگردانی آیکو به شما عزیزان علاقمند به حوزه سرمایه‌گذاری این است که قبل از هرگونه […]

سبد پیشنهادی هفته آیکو – ۱۸ آبان ۱۴۰۱

سبد پیشنهادی آیکو - هفته سوم آبان 1401

«سبد پیشنهادی» سومین هفته آبان ماه توسط تحلیلگران دپارتمان مدیریت سرمایه‌گذاری تهیه شده است. لازم به ذکر است که این پرتفوی پیشنهادی به بررسی نمادهایی همانند شپدیس، آریان، کرازی، فرز، خدیزل و شپنا می پردازد. توصیه همیشگی ما به شما عزیزان علاقمند به حوزه سرمایه‌گذاری این است که قبل از هرگونه اقدام خرید یا فروشی، […]

سبد پیشنهادی هفته آیکو – ۱۱ آبان ۱۴۰۱

ُسبد پیشنهادی هفته دوم آبان ماه آیکو

«سبد پیشنهادی» هفته دوم آبان ماه توسط تحلیلگران واحد مدیریت سرمایه‌گذاری تهیه شده است. لازم به ذکر است که این پرتفوی پیشنهادی در دو دیدگاه بلند مدت و میان‌مدت تهیه شده است. توصیه همیشگی ما به شما عزیزان علاقمند به حوزه سرمایه‌گذاری این است که قبل از هرگونه اقدام خرید یا فروشی، بررسی‌های لازم را […]

سبد پیشنهادی هفته آیکو – ۱ آبان ۱۴۰۱

سبد پیشنهادی منتهی به 4 آبان 1401

«سبد پیشنهادی» هفته پایانی مهرماه توسط تحلیل‌گران واحد مدیریت سرمایه‌گذاری تهیه شده است. لازم به ذکر است که این پرتفوی پیشنهادی در دو دیدگاه بلند مدت و میان‌مدت تهیه شده است. توصیه همیشگی ما به شما عزیزان علاقمند به حوزه سرمایه‌گذاری این است که قبل از هرگونه اقدام خرید یا فروشی، بررسی‌های لازم را انجام […]

سبد پیشنهادی هفته آیکو – ۲۳ مهر ۱۴۰۱

سبد پیشنهادی آیکو- هفته سوم مهرماه

تحلیلگران واحد مدیریت سرمایه‌گذاری «سبد پیشنهادی» زیر را برای هفته سوم مهرماه، تهیه کرده اند. لازم به ذکر است که این پرتفوی پیشنهادی در دو دیدگاه بلند مدت و میان‌مدت تهیه شده است. توصیه همیشگی ما به شما عزیزان علاقمند به حوزه سرمایه‌گذاری این است که قبل از هرگونه اقدام خرید یا فروشی، بررسی‌های لازم […]

سبد پیشنهادی هفته آیکو – ۶ مهر ۱۴۰۱

سبد پیشنهادی آیکو- مهرماه

تحلیلگران واحد مدیریت سرمایه‌گذاری «سبد پیشنهادی» زیر را برای هفته دوم مهرماه، تهیه کرده اند. لازم به ذکر است که این پرتفوی پیشنهادی در دو دیدگاه بلند مدت و میان‌مدت تهیه شده است. توصیه همیشگی ما به شما عزیزان علاقمند به حوزه سرمایه‌گذاری این است که قبل از هرگونه اقدام خرید یا فروشی، بررسی‌های لازم […]

سبد پیشنهادی هفته – ۳۰ شهریور۱۴۰۱

سبد پیشنهادی هفته آخر شهریور

تحلیلگران واحد مدیریت سرمایه گذاری «سبد پیشنهادی» را برای هفته۹ سوم  شهریور آماده کرده اند. لازم به ذکر است که این پرتفوی پیشنهادی در دو دیدگاه بلند مدت و میان مدت تهیه شده است. توصیه همیشگی ما به شما عزیزان علاقمند به حوزه سرمایه گذاری این است که قبل از هرگونه اقدام خرید یا فروشی، […]