جستجو

تحلیل تکنیکال: پالایش نفت اصفهان (شپنا)

تحلیل تکنیکال شپنا - پلایشگاه نفت اصفهان

تحلیل تکنیکال شپنا/ پالایش نفت اصفهان سعید بیتی ، معاون تحقیق و توسعه آیکو و مدیرعامل شرکت آیکوتک نمودار قیمتی روزانه سهم پس از طی روند صعودی با شیب بسیار کم در طول مدت ۵ ساله، از ابتدای سال جاری با شیب زیادی به صعود خود ادامه داده و توانسته در میانه مرداد ماه به […]