021-88231400-3
info@aaicco.com

خدمات مالی

خدمات مالی ارزش پرداز آریان

صندوق های سرمایه گذاری

تحت مدیریت آیکو
صندوق سرمایه گذاری نيكوكاری
ميراث ماندگار پاسارگاد
(در سهام)
صندوق سرمايه گذاری مشترک
انديشه فردا
(در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
25
پروژه های بانکی و بازار سرمایه
7
تأسیس و کسب مجوزهای صندوق های سرمایه گذاری
64
ارزشیابی و ارزیابی پروژه ها
258
ارائه داده های پردازش شده به محققان و دانشجویان

اخبار بازار سرمایه

RSS پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

 • "سیدکو" به سود رسید 1399-07-02
  شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، فروشنده و خریدار سهام چند شرکت بورسی بود و از واگذاری‌های خود ۴ میلیارد و ۶۷۵ میلیون ریال سود کسب کرد.
 • "ونفت" تنها خریدار بود 1399-07-02
  شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، تنها خریدار سهام چند شرکت بورسی بود و سهام هیچ شرکت بورسی را واگذار نکرد.
 • "وتوشه" خریدار و فروشنده بود 1399-07-02
  شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، فروشنده و خریدار سهام چند شرکت بورسی بود و از واگذاری‌های خود ۴۴ میلیارد و ۷۱۴ میلیون ریال سود کسب کرد.
 • ارزش ۳ هزار و ۱۲۳ میلیارد تومانی معاملات فرابورس 1399-07-02
  شاخص کل در فرابورس ایران، امروز با رشد ۳۲۲ واحدی، عدد ۱۸هزار و ۳۵ واحد را به نمایش گذاشت.
 • ارزش بازار "وصنعت" به 27 هزار میلیارد رسید 1399-07-02
  ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت در دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1399، با افزایش یک هزار و 654 میلیارد و 921 میلیون ریال به 27 هزار و 112 میلیارد و 794 میلیون ریال رسید.

مشتریان برگزیده