جستجو

بررسی اجمالی شرکت پارس فولاد سبزوار با نماد فسبزوار

فسبزوار

شرکت پارس فولاد سبزوار با ترکیب سهامداری ۷۰ درصد اپال کانی پارس و ۱۵ درصد ایمیدرو در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ عرضه گردید.

شرکت پارس فولاد سبزوار در منطقه جوین در شمال سبزوار واقع شده است. این منطقه دارای ظرفیت ویژه نیروی انسانی و موقعیت مناسـب اقتصـادی است. نزدیک بودن به منطقه ویژه اقتصادی سنگان که تامین کننده اصلی مواد اولیه آهن اسفنجی و مجاورت به شبکه ریلی راه آهن سراسری برای حمل و نقل محصولات فولادی جهت تامین مصارف داخلی و صادرات از اهم مزیت های اقتصادی این منطقه است. در همین راستا ظرفیـت اسـمی شـرکت پارس فولاد سبزوار ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی است.

روش تولید آهن اسفنجی این شرکت به روش میدرکس است که مواد اولیه آن، گندله است و پس از وارد شدن در کوره، احیا شده و طی انجـام فرآینـد ترمودینامیکی اکسیژن خود را از دست داده و تبدیل به آهن اسفنجی با متالیزاسیون ۹۲ درصد می گردد.

واحد بریکت سازی سرد شرکت پارس فولاد سبزوار، اولین واحد در بین ۸ طرح ملی فولاد می باشد که در اردیبهشت ۱۴۰۰ به بهره برداری رسـید. ظرفیـت اسمی کارخانه ۱۲ تن بریکت بر ساعت می باشد و با توجه به نرمه تولید شده در فرایند احیا مستقیم ظرفیت آن تا ۸۰ هزار تن در سال می تواند باشد.

محصول تولیدی واحد بریکت سازی این شرکت از نظر آنالیز شیمیایی و خواص فیزیکی، متالورژیکی و مکـانیکی در رنـج اسـتاندارد صـنعت می باشـد و قابلیت صادرات و عرضه بازارهای دوردست، بدون افت متالیزاسیون و خردشدگی را داراست.

با توجه به الزام وزارت صمت مبنی بر فروش کالا های تولیدی شرکت در بورس کالا، فروش داخلی براساس کشف قیمت انجام شده در بـورس کـالا شـده است و در صورت فروش غیر از بورس کالا مصوبات قیمتی کمیته فروش در هر مقطع زمانی مبنی بر تعیین دامنه قیمـت فـروش براسـاس شـرایط بـازار (عرضه و تقاضا) انجام خواهد گرفت. در این خصوص فروش داخلی به جز مواردی که در بورس کالا عرضه شده، سایر قیمت ها بر اساس مصـوبه کمیتـه فروش ، تعیین خواهد شد.

 

برای دانلود تحلیل کامل فسبزوار (فایل PDF) کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *